AKCE

Kód: 179004
Název: Zimní výlet do lesa
Místo: HC 4 - pavilon D - přízemí přírodovědná učebna
Věk: 3 - 12 let
Termín: 16.12.2017 09:00 - 17:00
Cena: 20 Kč
Sraz: 10:15, nádraží Praha Krč
Vybavení na akci: krmení pro lesní zvířátka na stroměček
V ceně zahrnuto: lektor
Jiná ujednání: jízdné si hradí účastníci samostatně
Popis: tradiční předbánoční vycházka do lesů v okolí Zbraslavi spojená se zdobením stromky pro lesní zvířátka. Na děti čeká jízda vláčkem, malá procházka, výstup na velekopec, hry a na závěr procházka malou lesní zoo.
Trasa výletu není vhodná pro kočárky, terén je místy nesjízdný.
Další informace: Zimní výlet 2017info.pdf
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21