AKCE

Kód: 189203
Název: Pro seniory: Německo
Místo: dle propozic
Věk: 55 - 99 let
Termín: 20.06.2019 07:00 - 24.06.2019 19:00
Cena: 6700 Kč
Sraz: autobusová zastávka Krčský hřbitov
Vybavení na akci:
V ceně zahrnuto: doprava, ubytování,snídani, průvodce
Jiná ujednání:
Popis: Poznávací zájezd, Německo - Nizozemí - Belgie, při němž navštívíme Bamberk, Cáchy (Aaschen), Maastricht, Haaselt, Wiesbaden a mnohá další zajímavá místa.
Cena zahrnuje dopravu, ubytování, 3x snídani, služby průvodce
Cena neobsahuje: poplatky za vstupy, pojištění
Další informace:
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21