AKCE

Kód: 199019
Název: Taneční workshop 2019
Místo: HC 4 - pavilon C tělocvična
Věk: 7 - 26 let
Termín: 14.12.2019 09:00 - 18:00
Cena: 75 Kč
Sraz: HC 4 pavilon C - tělocvična
Vybavení na akci: sportovní oblečení, vhodná obuv
V ceně zahrnuto: lektor
Jiná ujednání: 75Kč/ 1 dílna
Popis: Jednodenní taneční workshop složený z různých tanečních dílen vedených předními známými tanečníky. Přihlašování probíhá telefonicky, mailem, osobně. Lze se přihlásit na jednotlivé taneční dílny níže uvedeného rozpisu dle kategorií. Platba probíhá celkovou částkou za všechny dílny najednou. Lze platit v hotovosti nebo přes účet. Platba musí být provedena nejpozději 5 dnů před zahájením akce.
V případě, že nebude do 7. 12. 2019 dostatečný počet zájemců, nebude možné akci realizovat.

Rozpis jednotlivých tanečních lekcí:
Mladší (dílny 1 - 3)
1. 9:00 - 10:30 krump Anička Kašparová
2. 13:30 - 14:30 old school Nobru
3. 14:40 - 15:40 hip-hop Káka Kvasnicová
Starší (dílny 4 - 7)
4. 10:40 - 12:10 contemporary Dominika Dee Červinková
5. 12:20 - 13:20 dancehall Klárka Marinovová
6. 15:50 - 16:50 hip-hop Káka Kvasnicová
7. 17:00 - 18:00 street jazz Fanda Čech

Další informace:
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21