HC4 - Bartákova


  Víceúčelové hřiště s krytouhalou - možnost pronájmu          
 
Hřiště s krytou halou
Rezervace
         
             
   

         

 


PAVILON A

 
         

PAVILON B

 
             
LEZECKÁ STĚNA
Odkaz 
0
 MODELÁŘSKÉ DÍLNY
       
0
KERAMICKÝ ATELIÉR
 
1
 UČEBNA výpočetní techniky
       
1
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ
Kontakt
1
 SLUŽBA ŠKOLÁM
Odkaz      
1
EKONOMICKÝ ÚSEK
 
2
 NAHRÁVACÍ STUDIO
Pronájem      
1
VEDENÍ Hobby centra 4
 
2
 HUDEBNÍ KROUŽKY
       
2
VÝTVARNÝ ATELIÉR
 
2
 ROBOTIKA
Odkaz      
2
PROPAGACE
 
                 
             
 


PAVILON C

 
         

PAVILON D

 
0
FITNESS Centrum pro veřejnost
Odkaz      
0
Občerstvení
Odkaz
0
 
       
0
Otevřený klub Déčko
Odkaz
1
Tělocvična 
Pronájem      
0
Přírodovědná učebna
 
           
1
Velká herna 1. patro
Odkaz
           
1
Veřejná čítárna
Odkaz
           
2
Zrcadlový sál
Pronájem
           
2
Jazyková učebna
Pronájem
           
2
Učebna s klavírem
Pronájem