JAK SE PŘIHLÁSIT

Přihlášení do zájmových kroužků, na akce a tábory :

  •  Přihlásit se můžete v průběhu školního roku v  Informační kanceláři, pavilon B, 1. patro

   • pondělí, středa                 8:00 - 16:00 

    úterý a čtvrtek                 8:00 - 18:00

  • ONLINE - KLIENTSKÝ ÚČET 

   Vzhledem ke změnám, ke kterým dochází v souvislosti se začátkem platnosti 
   evropského nařízení GDPR,
   Vás chceme informovat o tom, že od této chvíle
   nebudeme posílat přihlášky prostřednictvím e-mailu,
   jak jste byli v minulosti zvyklí,
   ale připravili jsme pro nás možnost si přihlášky stahovat ve Vašem klientském účtu.


   Pokud klientský účet ještě nemáte, je nutné jednoduché zřízení.
    
   Zabere Vám to jen malou chvilku a budete pak mít vždy přehled o všech akcích, táborech 
   a kroužcích Vašich a Vašich dětí v HC4, o úhradách za akce a budete se moci na akce sami přihlašovat.

   JAK VYTVOŘIT KLIENTSKÝ ÚČET?

   Na našich stránkách www.hobbycentrum4.cz najdete v horní části žlutou ikonu „online přihlášení“, 
   na tu klikněte a přesunete se na https://hobbycentrum4.iddm.cz/prihlaseni , v horní části
   je modrá ikona „nový účet“.
   Po jejím rozkliknutí vyplňte e-mailovou adresu, kterou používáte
   jako kontaktní směrem k HC4 (to je důležité v případě,
   že již Vaše údaje evidujeme),
   zvolte heslo, ověřte ho, vyplňte Vaše jméno a příjmení, potvrďte z e-mailové schránky registraci
   a je hotovo.

     

  • nebo telefonicky na číslech  +420 241 731 510, +420 602 399 835

  • Přihlašování nových účastníků na volná místa na druhé pololetí je možné vždy od 1. února příslušného roku.

   Přihlášení je podmíněno uvedením následujících údajů:

(použitých pro interní potřebu a chráněných dle PLATNÉHO školského zákona) 


Jméno a příjmení účastníka, rodné číslo, bydliště, zdravotní pojišťovna, škola,

kontakty na zákonné zástupce a funkční e-mailová adresa. 

Bez těchto údajů a podpisu je přihláška neplatná.
  • Přihlášku je nutno podepsat zákonným zástupcem a doručit do informační kanceláře.
  • V druhém pololetí mají přednost ti účastníci, kteří chodili do zájmového útvaru v prvním pololetí. 

Úhrada účastnického poplatku:

  • K platbě za zájmový útvar popř. akci využijte informací uvedených na přihlášce.
  • Součástí přihlášky je platební příkaz s údaji o platbě, který je možno přímo použít v bance nebo pro zadání příkazu pomocí elekronického bankovnictví
  • Dále je možno peníze zaslat poštovní poukázkou typu A
  • Složením hotovosti v Komerční bance
  • Při úhradě plateb žádáme o uvedení přiděleného VARIABILNÍHO SYMBOLU k dané konkrétní platbě. V případě nedodržení nelze jednotlivé platby identifikovat. 

Stornovací podmínky při akcích HC4:

 •  za řádně přihlášeného se považuje ten účastník, který uhradí ve stanoveném termínu předepsanou zálohu
 •  přihlášený účastník je povinen zaplatit při zrušení účasti na zájezdu, akci či táboře, tyto stornovací poplatky:

 • 60 - 31 dní - poplatek ve výši 200,- Kč/os.
 • 30 - 14 dní - 50 % z ceny akce
 • 13 - 4 dny -  75 % z ceny akce
 • 3 dny před odjezdem na akci  - 100 % z ceny akce

V případě zajištění platícího náhradníka se vrací celá částka.

V případě nemoci klienta (nutno doložit lékařským potvrzením) či nečekaného zásahu„ vyšší moci“ se stornopoplatky účtují po dohodě se spolupracujícími subjekty /doprava,  ubytování.. /  - minimální poplatek je 300,- Kč/os.

Reklamace na pobyty a zájezdy se přijímají písemnou formou do 7 dnů od termínu jejich ukončení. Na vyřízení reklamace je lhůta 30 dnů.

Tyto stornovací podmínky platí adekvátně i pro rezervaci ŠVP Skryje.

 

Stornovací podmínky při zrušení přihlášky do kroužků HC4:

 • zaplacený poplatek se nevrací s výjimkou níže uvedených situací
 • při zrušení docházky do kroužku v důsledku zdravotních důvodů či zásahu „vyšší moci“ – /oprávněnost požadavku posuzuje ředitel HC4/, klient uhradí  procentuální podíl odebraných služeb v poměru k celkové  zaplacené částce + administrativní poplatek 200,-Kč.  Rozdíl z celkově zaplacené částky se vrací klientovi.
 • v případě zajištění platícího náhradníka odpadá administrativní poplatek.