KROUŽKY

Kód: 167107
Název: CPD Sluníčko - pondělí
Místo: HC 4 - pavilon D - 2. patro sál
Volná místa
1. / 2. pololetí:

14 / 14
Věk: 3 - 6 let
Vybavení na kroužek: přezutí, pohodlné oblečení, svačina
V ceně zahrnuto:
Jiná ujednání: platba za 1 den 120 Kč
Cena za 1. pololetí: 2200 Kč
Cena za 2. pololetí: 2200 Kč
Cena za rok: 4400 Kč
Datum zahájení: 05.09.2016
Datum ukončení: 25.06.2017
Dny pořádání: PO 08:00-13:00
Popis: CPD Sluníčko je určeno dětem od tří let, které nenavštěvují mateřskou školku. Činnost centra je zaměřena na všestranný rozvoj dětí - jejich motorických dovedností, samostatnost, estetického cítění a spolupráci s vrstevníky. Program centra je členěn do bloků, které zahrnují - hudební, výtvarnou a pohybovou výchovu, volnou hru a vycházky do zahrady a okolí Hobby centra 4. Veškeré činnosti centra jsou uzpůsobeny schopnosten a věku dětí a vycházejí z RVP pro mateřské školy.
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21