KROUŽKY

Kód: 167118
Název: CPD Vodníček - celotýdenní
Místo: areál Vltavanů
Volná místa
1. / 2. pololetí:

10 / 8
Věk: 3 - 6 let
Vybavení na kroužek: přezutí, pohodlné oblečení, svačina
V ceně zahrnuto: pedagogické vedení, pomůcky
Jiná ujednání: cena 1 den 120 Kč
Cena za 1. pololetí: 4500 Kč
Cena za 2. pololetí: 4500 Kč
Cena za rok: 9000 Kč
Datum zahájení: 05.09.2016
Datum ukončení: 29.06.2017
Dny pořádání: PO 08:00-13:00
Popis: CPD Vodníček je určen dětem od tří let, které nenavštěvují mateřskou školku. ČInnost centra je zaměřen na všestranný rozvoj dětí - jejich motorických dovedností, samostatnosti, estetického cítění a spolupráci s vrstevníky. Program centra je členěn do bloků, které zahrnují - hudební, výtvarnou a pohybovou výchovu, volnou hru a vycházky do okolí areálu Vltavanů. Veškeré činnosti centra jsou uzpůsobeny schopnostem a věku dětí a vycházejí z RVP pro mateřské školky
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21