KROUŽKY

Kód: 167120
Název: Klub Kopretina - čtvrtek
Místo: Amfora - velký sál
Volná místa
1. / 2. pololetí:

11 / 10
Věk: 3 - 6 let
Vybavení na kroužek: přezutí, pohodlné oblečení, svačina
V ceně zahrnuto:
Jiná ujednání: přijímáme děti od 2,5 let
Cena za 1. pololetí: 2500 Kč
Cena za 2. pololetí: 2500 Kč
Cena za rok: 5000 Kč
Datum zahájení: 15.09.2016
Datum ukončení: 21.06.2017
Dny pořádání: ČT 09:00-12:00
Popis: Klub Kopretina je určen dětem od 2,5 let, které nenavštěvují mateřskou školu. Program pro děti připravují zkušení pedagogové a je zaměřen na všestranný rozvoj sociálních, motorických a komunikačních dovedností. Činnosti v klubu jsou rozděleny do bloků - volná hra, tělesná, rozumová, hudební nebo dramatická výchova, výtvarná výchova.
Kroužek je vhodnou přípravou před nástupem do mateřské školy.
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21