KROUŽKY

Kód: 163012
Název: Keramika pro předškoláky - PO 14,30
Místo: HC 4 - pavilon B přízemí
Volná místa
1. / 2. pololetí:

10 / 10
Věk: 5 - 7 let
Vybavení na kroužek: pracovní převlečení, přezuvky
V ceně zahrnuto: energie, materiál, odborné vedení
Jiná ujednání: chybně zadáno
Cena za 1. pololetí: 1200 Kč
Cena za 2. pololetí: 1200 Kč
Cena za rok: 2000 Kč
Datum zahájení: 12.09.2016
Datum ukončení: 12.06.2017
Dny pořádání: PO 14:30-16:00
Popis: Keramika se těší u předškolních dětí velkému zájmu. Práce je to poněkud specifická. U malých dětí je třeba udržet zájem o 90 minutovou výuku motivačním vyprávěním pohádkových příběhů týkajících se daného tématu. Dáváme jim malé přestávky, aby se mohly napít nebo projít po dílně. V prvním půl roce se děti s keramickou hmotou, jako s materiálem, pomalu seznamují. Je to pro ně těžký materiál, takže postupujeme pomalu a učíme je všem základním technikám. Výrobky malé děti dekorují engobami, kterých nabízíme širokou barevnou škálu.
Ty jsou pro tuto věkovou kategorii nejbezpečnější.
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21