KROUŽKY

Kód: 161410
Název: Lezecká stěna PO 14:00 - 15:30
Místo: HC 4 - Bartákova
Volná místa
1. / 2. pololetí:

1 / 1
Věk: 7 - 99 let
Vybavení na kroužek: sportovní oblečení
V ceně zahrnuto: odborné vedení, pomůcky
Jiná ujednání: Kadlecová, Reinšteinová
Cena za 1. pololetí: 900 Kč
Cena za 2. pololetí: 900 Kč
Cena za rok: 1400 Kč
Datum zahájení: 12.09.2016
Datum ukončení: 12.06.2017
Dny pořádání: PO 14:00-15:30
Popis: Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout vyvést cestu, jistit, jistit prvolezce a osmičkový uzel. V zimním období je k dispozici vnitřní lezecká stěna v klubu Amfora, ulice Pujmanové 9, venkovní lezecká stěna je výrazně rozšířena!
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21