KROUŽKY

Kód: 167702
Název: Všeználek 1. PO
Místo: HC 4 - pavilon D - přízemí přírodovědná učebna
Volná místa
1. / 2. pololetí:

2 / 0
Věk: 5 - 8 let
Vybavení na kroužek:
V ceně zahrnuto: pedagogické vedení, pomůcky
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 1300 Kč
Cena za 2. pololetí: 1300 Kč
Cena za rok: 2400 Kč
Datum zahájení: 12.09.2016
Datum ukončení: 12.06.2017
Dny pořádání: PO 15:00-17:00
Popis: Přírodovědně zaměřený kroužek pro zvídavé předškolní děti, které mají zájem o přírodu. Cílem kroužku je seznámit děti se základními ději v přírodě a pomocí jednoduchých pokusů jim pomoci pochopit, jak některé věci a jevy vznikají a fungují. Během roku se děti pomocí zábavných pokusů seznámí se základy chemie, biologie a fyziky. Budeme se učit poznávat stromy a květiny, drobné živočichy a lesní zvěř.
Součástí schůzek jsou hry(poznávací i postřehové), vycházky do pražské přírody a exkurze na zajímavá místa.
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21