KROUŽKY

Kód: 162301
Název: Tanečky pro drobečky
Místo: HC 4 - pavilon D - 2. patro sál
Volná místa
1. / 2. pololetí:

1 / 0
Věk: 3 - 5 let
Vybavení na kroužek: pohodlné oblečení a obutí, pití
V ceně zahrnuto: pedagogické vedení, pomůcky
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 1000 Kč
Cena za 2. pololetí: 1000 Kč
Cena za rok: 1800 Kč
Datum zahájení: 14.09.2016
Datum ukončení: 14.06.2017
Dny pořádání: ST 14:00-15:00
Popis: Taneční kroužek pro nejmenší tanečníky. Kroužek je koncipován jako první seznámení dětí se světem tance. Jeho cílem je upevnit u dětí kladný vztah k pohybu a hudbě, naučit je hudbu vnímat celým tělem a nebát se svobodně se pohybovat. Veškeré činnosti budou uzpůsobeny potřebám a schopnostem dětí.
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21