KROUŽKY

Kód: 161211
Název: Tenis začátečníci HC III PÁ 15 hod.
Místo: HC 4 - hřiště
Volná místa
1. / 2. pololetí:

1 / 1
Věk: 7 - 15 let
Vybavení na kroužek: Sportovní oblečení,raketa,pití
V ceně zahrnuto: Odborné vedení,kurt
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 700 Kč
Cena za 2. pololetí: 1050 Kč
Cena za rok: 1750 Kč
Datum zahájení: 16.09.2016
Datum ukončení: 23.06.2017
Dny pořádání: PÁ 15:00-16:00
Popis: Cílem kroužku je seznámit děti s hrou tenis. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při všech úderech (podání, backhand, forhand) a seznámmit je s pravidly.
V případě nepříznivého počasí je přítomen lektor, ale výuka tenisu neprobíhá. Děti jsou v klubu Déčko. Výuka probíhá ve dvou obdobích: Podzimní 12.9.-11.11.2016 a Jarní 3.4.-23.6.2017. V případě nemoci lze hodinu nahradit po dohodě s trenérem v jiné hodině stejné věkové kategorie (dle tenisového rozvrhu).
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21