KROUŽKY

Kód: 162102
Název: AD company junior I
Místo: Amfora - Pujmanové
Volná místa
1. / 2. pololetí:

17 / 17
Věk: 12 - 15 let
Vybavení na kroužek: vhodná obuv a oblečení
V ceně zahrnuto: lektor
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 1000 Kč
Cena za 2. pololetí: 1000 Kč
Cena za rok: 1650 Kč
Datum zahájení: 19.09.2016
Datum ukončení: 07.06.2017
Dny pořádání: PO 17:30-19:00
Popis: Kroužek A dance Company junior I je určen dětem, které jsou připraveny na intenzivnější trénink a zvládají základní taneční kroky a choreografie street a disco dance. Účastníci většinou navazují na již absolvované kroužky z minulých období a mají zájem věnovat se tanci tak, aby v průběhu školního roku zvládli nové náročnější choreografie a současně se mohli účastnit tanečních soutěžích v ČR zaměřených na street dance. SOUTĚŽNÍ SKUPINA. Děti přihlášené do této skupiny budou projdou výběrovým tréninkem.Kroužek A dance company disco junior I je určen dětem, které jsou připraveny na intenzivnější trénink a zvládají základní taneční kroky a choreografie disco tanců. Účastníci většinou navazují na již absolvované kroužky z minulých období a mají zájem věnovat se tanci tak, aby v průběhu školního roku zvládli nové náročnější choreografie a současně se mohli účastnit tanečních soutěžích v ČR zaměřených na disco tance. SOUTĚŽNÍ SKUPINA. Děti přihlášené do této skupiny projdou výběrovým tréninkem. Zájemci musí počítat s návštěvou kroužku 2x týdně.
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21