KROUŽKY

Kód: 161007
Název: Karate C
Místo: Amfora - velký sál
Volná místa
1. / 2. pololetí:

20 / 20
Věk: 7 - 13 let
Vybavení na kroužek: Kimono,obi,velké množství pití
V ceně zahrnuto: Kvalifikovaní trenéři
Jiná ujednání: Pouze stálí členové, loňská skupina D
Cena za 1. pololetí: 1200 Kč
Cena za 2. pololetí: 1200 Kč
Cena za rok: 1750 Kč
Datum zahájení: 14.09.2016
Datum ukončení: 19.06.2017
Dny pořádání: ST 17:00-18:00
Popis: - nácvik nových a opakování známých základních technik rukou DŽOSI WAZA- zlepšování koordinace a motorická cvičení
- nácvik nových a opakování známých základních technik rukou DŽOSI WAZA
- nácvik nových a opakování známých základních postojů a pohybu v nich
- DACHI WAZA + AŠI SABAKI
- příprava na zkoušky STV
- ukončení školního roku zkouškou k získání technického stupně
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21