KROUŽKY

Kód: 165004
Název: Angličtina pro mladší školáky
Místo: HC 4 - Pavilon B 2.patro
Volná místa
1. / 2. pololetí:

10 / 10
Věk: 7 - 9 let
Vybavení na kroužek: po domluvě s lektorem
V ceně zahrnuto:
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 1100 Kč
Cena za 2. pololetí: 1100 Kč
Cena za rok: 1800 Kč
Datum zahájení: 12.09.2016
Datum ukončení: 12.06.2017
Dny pořádání: PO 16:00-17:00
Popis: Výuka probíhá zábavnou formou, která je pro děti přirozená - nápodoba a opakování slyšeného, hry, říkanky a písničky. Pro lepší osvojení slovíček se pracuje s obrázky a konkrétními předměty. Kromě pasivní znalosti slovní zásoby, se důraz klade také na porozumění pokynům a otázkám, a vlastnímu reagování a vyjadřování v cizím jazyce. Výuka je určena jak pro děti, které už s angličtinou mají zkušenost, tak i pro ty, které se s ní dosud nesetkaly. Počítá se s tím, že tato výuka představuje pro děti stále první kroky v angličtině. Na rozdíl od předškolní angličtiny se ve výuce více pracuje s psaním a čtením (čísla a písmena).

Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21