KROUŽKY

Kód: 165008
Název: Angličtina-UPPER-INTERMEDIATE/pokročilí
Místo: HC 4 - pavilon D - 2. patro učebna
Volná místa
1. / 2. pololetí:

7 / 6
Věk: 15 - 99 let
Vybavení na kroužek: učebnice doporučená lektorem
V ceně zahrnuto:
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 1400 Kč
Cena za 2. pololetí: 1400 Kč
Cena za rok: 2600 Kč
Datum zahájení: 19.09.2016
Datum ukončení: 12.06.2017
Dny pořádání: PO 18:00-19:30
Popis: Účastníci prohloubí své znalosti ve všech jazykových disciplínách. Z hlediska gramatiky zopakujeme stručně větnou stavbu a běžně používané časy a naučíme se gramatiku novou, tedy větnou stavbu složitějších souvětí a gramatické posuny s nimi související. Hlavní náplní kroužku však zůstává uplatnění gramatiky v praxi, tedy práce s texty a především konverzace. Ta bude aplikována v hodinách s tematickým zaměřením a tím spojena i s rozvojem slovní zásoby.
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21