KROUŽKY

Kód: 163304
Název: Kouzelnický kroužek
Místo: HC 4 - Pavilon B 2.patro
Volná místa
1. / 2. pololetí:

2 / 1
Věk: 6 - 25 let
Vybavení na kroužek: Účastníci obdrží podrobný seznam
V ceně zahrnuto:
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 2000 Kč
Cena za 2. pololetí: 2000 Kč
Cena za rok: 3500 Kč
Datum zahájení: 12.09.2016
Datum ukončení: 12.06.2017
Dny pořádání: PO 17:00-20:00
Popis: Kouzelnický kroužek je určen těm, kteří mají zájem proniknout do světa kouzel a magie. Na schůzkách se naučí jevištnímu vystupování, spisovné mluvě, správné artikulaci a osvojí si základní společenská pravidla. Seznámí se s historií kouzelnictví a slavnými světovými kouzelníky pomocí studijních filmových ukázek. Setkají se s kouzelnickými rekvizitami a naučí se s nimi zacházet. Pod vedením zkušeného lektora se děti naučí sestavit si své vlastní kouzelnické číslo se vším, co k tomu patří - hudba, osvětlení, kostým, rekvizity...
Účastníci své dovednosti předvádějí na kouzelnických vystoupeních v rámci akcí Hobby centra 4 a ti zkušenější i na velkých celopražských aj.akcích.
Lektor: Pavel Dolejška
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21