KROUŽKY

Kód: 173302
Název: Dramatický kroužek pro děti
Místo: HC 4 - pavilon D - 1. patro herna
Volná místa
1. / 2. pololetí:

5 / 5
Věk: 8 - 12 let
Vybavení na kroužek: pohodlné oblečení,přezůvky
V ceně zahrnuto: kostýmy, loutky, rekvizity
Jiná ujednání: termín bude upřesněn
Cena za 1. pololetí: 1100 Kč
Cena za 2. pololetí: 1100 Kč
Cena za rok: 1800 Kč
Datum zahájení: 20.09.2017
Datum ukončení: 13.06.2018
Dny pořádání: ST 16:00-17:30
Popis: Kroužek pro všechny děti, které mají rády nejen divadlo, ale také hezké knížky, kreslení a malování. Dramatický kroužek jim nabízí zábavu, možnost poznat nové kamarády a současně se naučit mnoho zajímavého i dozvědět se něco nového o sobě a ostatních. Cílem je rozvíjet v dětech fantazii, představivost, schopnost sebepoznání i empatii a vést je ke zdravému sebevědomí. Vše se budou učit prostřednictvím dramatických her a cvičení a své dovednosti i nabyté zkušenosti si ověří na krátkých dramatických výstupech.
Lektorka: Kristina Lišková
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21