KROUŽKY

Kód: 177701
Název: Rybářský kroužek
Místo: areál Vltavanů
Volná místa
1. / 2. pololetí:

8 / 8
Věk: 8 - 99 let
Vybavení na kroužek: Bude upřesněno
V ceně zahrnuto:
Jiná ujednání: Zahájení po naplnění min 5 členy.
Cena za 1. pololetí: 800 Kč
Cena za 2. pololetí: 1200 Kč
Cena za rok: 1600 Kč
Datum zahájení: 30.10.2017
Datum ukončení: 11.06.2018
Dny pořádání: PO 16:15-17:45
Popis: Rybářský kroužek 2017/2018
Osnova:
historie rybaření a rybníkářství
rybářský řád
určování rybích druhů a jejich anatomie
rybářské uzly a základy vázání montáží
způsob lovu plavaná, položená, feeder, přívlač a muškaření
nástrahy a krmení (jejich použití)
etika a taktika lovu, rybí smysly
praktické ukázky a lov pod dohledem
vydání osvědčení o absolvování rybářského kroužku
Září
? seznámení mezi členy
? pravidla a chování na kroužku
? seznámení s celoročním plánem kroužku
? význam rybářství
? dějiny rybářství (rybníkářství)
Říjen
? rybářský řád (práva a povinnosti člena rybářského svazu do 15 let. Stanovy ČRS)
? rybářské náčiní, sestavování udic pro různá použití, vázání háčků (uzlů)
? druhy vod a jejich rozdělení (vody pstruhové a mimopstruhové a druhy ryb, které zde žijí)
? určování rybích druhů a jejich anatomie
Listopad
? rybářský řád - význam rybářského řádu, základní ustanovení, doby hájení ryb a některých vodních živočichů, řád všeobecný zákaz lovu ryb
? rybolovná technika - význam pro sportovní rybolov
? sestavení udice pro přívlač a plavanou
? sestavení udice pro položenou a feeder
? nástrahy a návnady - vázání háčků
Prosinec
? rybářský řád - zákonné délky ryb a jejich měření, zakázané způsoby lovu, chování při lovu, zakázané návnady
? kapr (život naší nejznámější ryby)
? shrnutí za rok 2015
Leden
? příprava pro získání rybářského lístku
? rybářský řád - ustanovení pro vody mimopstruhové a pstruhové
? vodní a pobřežní rostliny, jejich význam pro život ryb
? rybolovná technika - ukázka nářadí a rady pro správný výběr (pruty, navijáky.)
? zimní rybolov (lov na dírkách)
Únor
? lov ryb na umělou mušku
? vázání muškařských háčků
? vodní a pobřežní ptactvo a jiní živočichové
? lov na stojatých a tekoucích vodách
Březen
? lov na Feeder
? nahazování a zdolávání ryby
? zakrmování a výběr lovného místa
Duben
? lov na plavanou
? lov na položenou
? zacházení s rybou
Květen
? praktické ukázky u vody
? rybářské závody
? lov dravých ryb
? příprava na zakončení
Červen
? shrnutí celého roku
? vědomostní test
? zakončení
U některých témat lze předpokládat větší časovou náročnost na vysvětlení, proto může v průběhu roku dojít k drobným změnám, respektive narušení časové osy. Nicméně nedojde ke zrušení žádného z uvedených bodů.
V případě zájmu účastníků kroužku mohou být doplněna další témata. Pokud nějaký z účastníků bude chtít získat rybářský lístek, bude muset tuto skutečnost oznámit nejpozději v měsíci říjnu, tak aby mohly být dořešeny veškeré náležitosti u místní organizace ČRS a magistrátu hlavního města Prahy.
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21