KROUŽKY

Kód: 172303
Název: Mini tance
Místo: Amfora - malý sál
Volná místa
1. / 2. pololetí:

6 / 1
Věk: 5 - 7 let
Vybavení na kroužek: vhodná obuv a oblečení
V ceně zahrnuto: lektor
Jiná ujednání: lektorky Bulínová Ver., Herodesová Kat.
Cena za 1. pololetí: 1000 Kč
Cena za 2. pololetí: 1000 Kč
Cena za rok: 1650 Kč
Datum zahájení: 18.09.2017
Datum ukončení: 11.06.2018
Dny pořádání: PO 15:15-16:00
Popis: Zájmový útvar je určen předškolním dětem se zájmem o tanec. Náplní kroužku je seznámit děti se základními tanečními styly a rozvoj jejich pohybové kultury.
Kroužek vedou lektorky: Veronika Bulínová a Kateřina Herodesová
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21