KROUŽKY

Kód: 172006
Název: AD company děti II
Místo: HC 4 - pavilon C tělocvična
Volná místa
1. / 2. pololetí:

16 / 17
Věk: 7 - 12 let
Vybavení na kroužek: vhodná obuv, oblečení
V ceně zahrnuto: lektor
Jiná ujednání: lektorky Kratinová Eliška, Kamžová Dom.
Cena za 1. pololetí: 1000 Kč
Cena za 2. pololetí: 1000 Kč
Cena za rok: 1650 Kč
Datum zahájení: 20.09.2017
Datum ukončení: 13.06.2018
Dny pořádání: ST 16:00-17:30
Popis: Kroužek A dance company disco děti II je určen dětem, které jsou připraveny na intenzivnější trénink a zvládají základní taneční kroky a choreografie street a disco dance. Účastníci většinou navazují na již absolvované kroužky z minulých období a mají zájem věnovat se tanci tak, aby v průběhu školního roku zvládli nové náročnější choreografie a současně se mohli účastnit tanečních soutěžích v ČR zaměřených na street dance. SOUTĚŽNÍ SKUPINA. Děti přihlášené do této skupiny budou projdou výběrovým tréninkemivnější trénink a zvládají základní taneční kroky a choreografie disco tanců. Účastníci většinou navazují na již absolvované kroužky z minulých období a mají zájem věnovat se tanci tak, aby v průběhu školního roku zvládli nové náročnější choreografie a současně se mohli účastnit tanečních soutěžích v ČR zaměřených na disco tance. SOUTĚŽNÍ SKUPINA. Děti přihlášené do této skupiny budou projdou výběrovým tréninkem. Zájemci musí počítat s návštěvou kroužku 2x týdně (nutné přihlášky na AD company děti I - pondělí a AD company děti II - středa).
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21