KROUŽKY

Kód: 172106
Název: AD company junior II
Místo: HC 4 - pavilon C tělocvična
Volná místa
1. / 2. pololetí:

12 / 12
Věk: 12 - 15 let
Vybavení na kroužek: vhodná obuv a oblečení
V ceně zahrnuto: lektor
Jiná ujednání: lektorky Moščáková Lucie, Kulhánková Kri
Cena za 1. pololetí: 1000 Kč
Cena za 2. pololetí: 1000 Kč
Cena za rok: 1650 Kč
Datum zahájení: 20.09.2017
Datum ukončení: 13.06.2018
Dny pořádání: ST 17:30-19:00
Popis: Kroužek A dance company junior II je určen dětem, které jsou připraveny na intenzivnější trénink a zvládají základní taneční kroky a choreografie street a disco dance. Účastníci většinou navazují na již absolvované kroužky z minulých období a mají zájem věnovat se tanci tak, aby v průběhu školního roku zvládli nové náročnější choreografie a současně se mohli účastnit tanečních soutěžích v ČR zaměřených na street dance. SOUTĚŽNÍ SKUPINA. Zájemci musí počítat s návštěvou kroužku 2x týdně (nutné přihlášky na AD company junior I - pondělí a AD company junior II - středa).
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21