KROUŽKY

Kód: 177807
Název: Kurz dějin umění
Místo: Amfora - Pujmanové
Volná místa
1. / 2. pololetí:

8 / 8
Věk: 15 - 99 let
Vybavení na kroužek:
V ceně zahrnuto:
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 0 Kč
Cena za 2. pololetí: 0 Kč
Cena za rok: 0 Kč
Datum zahájení: 21.09.2017
Datum ukončení: 31.05.2018
Dny pořádání: ČT 18:00-19:00
Popis: Kurz seznámí účastníky s vývojem umění (malířství, sochařství, architektura) od pravěku po součastnost, s nejvýznamnějšími osobnostmi jednotlivých oborů a období. Součástí kurzu je promítání filmů a dokumentů s obsahem vztahujícím se k tématům. Účastníci obdrží sylaby probíraných témat.
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21