KROUŽKY

Kód: 186501
Název: 3D Tisk ČT 16:30
Místo: HC 4 - pavilon A - učebna VT 1.patro
Volná místa
1. / 2. pololetí:

2 / 0
Věk: 12 - 99 let
Vybavení na kroužek: Bude upřesněno
V ceně zahrnuto: Bude upřesněno
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 1600 Kč
Cena za 2. pololetí: 1600 Kč
Cena za rok: 2600 Kč
Datum zahájení: 20.09.2018
Datum ukončení: 13.06.2019
Dny pořádání: ČT 16:30-18:45
Popis: Cílem kroužku je seznámit jeho členy s návrhem trojrozměrných objektů optimalizovaných pro tisk a realizovat samotný tisk. V kroužku se budeme zabývat tématy:
Seznámení s projektem
Cesta od návrhu modelu až k jeho vytištění
Modelování objektů vs programování tvarů
Ovládání tiskárny a příprava objektů pro tisk

Členové kroužku si kromě nabitých znalostí mohou také odnést své výtisky.

Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21