KROUŽKY

Kód: 181901
Název: Aerobic
Místo: HC 4 - pavilon C tělocvična
Volná místa
1. / 2. pololetí:

6 / 6
Věk: 6 - 10 let
Vybavení na kroužek: sportovní oblečení, pití
V ceně zahrnuto: odborné vedení, pomůcky
Jiná ujednání: pavilon C, tělocvična
Cena za 1. pololetí: 1100 Kč
Cena za 2. pololetí: 1100 Kč
Cena za rok: 1900 Kč
Datum zahájení: 19.09.2018
Datum ukončení: 12.06.2019
Dny pořádání: ST 15:00-16:00
Popis: Hudebně taneční setkání a seznámení se se základy aerobiku. Procvičování moderních forem gymnastiky s ohledem na věkové zvláštnosti této kategorie dívek.
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21