KROUŽKY

Kód: 181302
Název: Cvičení pro rodiče a děti
Místo: HC 4 - pavilon C tělocvična
Volná místa
1. / 2. pololetí:

3 / 0
Věk: 2 - 6 let
Vybavení na kroužek: sportovní oblečení a obutí, lahev s pitím
V ceně zahrnuto: pedagogické vedení, pomůcky
Jiná ujednání: Cenu hradí pouze dítě
Cena za 1. pololetí: 1300 Kč
Cena za 2. pololetí: 1300 Kč
Cena za rok: 2200 Kč
Datum zahájení: 18.09.2018
Datum ukončení: 11.06.2019
Dny pořádání: ÚT 10:00-11:00
Popis: Cílem cvičení je vytvoření příznivého vztahu dítětě k pohybové aktivitě a pocitu radosti
ze cvičení.
Cvičení provázejí říkadla, hudební doprovod a pohádky. Děti se naučí používat tradiční
i netradiční cvičební pomůcky. S pomocí rodičů si vyzkoušejí jednoduché kolektivní hry
a překážkové dráhy.
Do zájmového útvaru se přihlašují současně oba účastníci - dítě i rodič, poplatek za zájmový útvar jen za dítě.
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21