KROUŽKY

Kód: 182302
Název: Muzikohrátky s pohádkou
Místo: areál Vltavanů
Volná místa
1. / 2. pololetí:

0 / 1
Věk: 3 - 5 let
Vybavení na kroužek: pohodlné oblečení, přezůvky
V ceně zahrnuto: lektor
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 1000 Kč
Cena za 2. pololetí: 1000 Kč
Cena za rok: 1800 Kč
Datum zahájení: 19.09.2018
Datum ukončení: 12.06.2019
Dny pořádání: ST 14:00-15:00
Popis: Cílem zábavně hudebního kroužku, je rozvoj sluchového a muzikálního vnímání, rozvoj citu pro rytmizaci a melodizaci, rozvoj schopnosti projekce osobnosti do hudebního vyjádření. Obsahem je propojení hudebního sebevyjádření s pohybem, rytmizací, poslechem a dramatizací
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21