KROUŽKY

Kód: 183302
Název: Dramatický kroužek pro děti -ZRUŠENO
Místo: HC 4 - pavilon D - 1. patro herna
Volná místa
1. / 2. pololetí:

14 / 14
Věk: 8 - 12 let
Vybavení na kroužek: pohodlné oblečení,přezůvky
V ceně zahrnuto: kostýmy, loutky, rekvizity
Jiná ujednání: termín bude upřesněn
Cena za 1. pololetí: 1200 Kč
Cena za 2. pololetí: 1200 Kč
Cena za rok: 2000 Kč
Datum zahájení: 03.10.2018
Datum ukončení: 12.06.2019
Dny pořádání: ST 15:30-17:00
Popis: Kroužek pro všechny děti, které mají rády nejen divadlo, ale také hezké knížky, kreslení a malování. Dramatický kroužek jim nabízí zábavu, možnost poznat nové kamarády a současně se naučit mnoho zajímavého i dozvědět se něco nového o sobě a ostatních. Cílem je rozvíjet v dětech fantazii, představivost, schopnost sebepoznání i empatii a vést je ke zdravému sebevědomí. Vše se budou učit prostřednictvím dramatických her a cvičení a své dovednosti i nabyté zkušenosti si ověří na krátkých dramatických výstupech.

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 10 přihlášených.
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21