KROUŽKY

Kód: 185002
Název: Angličtina pro předškoláky - pokračující
Místo: HC 4 - Pavilon B 2.patro
Volná místa
1. / 2. pololetí:

3 / 2
Věk: 4 - 7 let
Vybavení na kroužek: po domluvě s lektorem
V ceně zahrnuto:
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 1000 Kč
Cena za 2. pololetí: 1000 Kč
Cena za rok: 1700 Kč
Datum zahájení: 17.09.2018
Datum ukončení: 10.06.2019
Dny pořádání: PO 16:00-16:45
Popis: Výuka probíhá zábavnou formou, která je pro děti přirozená - nápodoba a opakování slyšeného, hry, říkanky a písničky. Pro lepší osvojení slovíček se pracuje s obrázky a konkrétními předměty. Kromě pasivní znalosti slovní zásoby, se důraz klade také na porozumění pokynům a otázkám, a vlastnímu reagování a vyjadřování v cizím jazyce. Výuka je určena jak pro děti, které už s angličtinou mají zkušenost, tak i pro ty, které se s ní dosud nesetkaly. Počítá se s tím, že tato výuka představuje pro děti stále první kroky v angličtině.
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21