KROUŽKY

Kód: 181215
Název: Tenis pokročilí HC II ČT 17 hod.
Místo: HC4 - Pavilon A
Volná místa
1. / 2. pololetí:

1 / 1
Věk: 9 - 15 let
Vybavení na kroužek: Sportovní oblečení,raketa,pití
V ceně zahrnuto: Odborné vedení,kurt
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 2000 Kč
Cena za 2. pololetí: 2000 Kč
Cena za rok: 3500 Kč
Datum zahájení: 04.10.2018
Datum ukončení: 13.06.2019
Dny pořádání: ČT 17:00-18:00
Popis: Cílem kroužku je seznámit děti s hrou tenis. Naučit je správné držení rakety, postavení nohou při všech úderech (podání, backhand, forhand) a seznámmit je s pravidly.
V případě nemoci lze hodinu nahradit po dohodě s trenérem v jiné hodině stejné věkové kategorie (dle tenisového rozvrhu).
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21