KROUŽKY

Kód: 182503
Název: TSA společenské tance - HVK, dospělí
Místo: Amfora - velký sál
Volná místa
1. / 2. pololetí:

0 / 0
Věk: 15 - 99 let
Vybavení na kroužek: vhodná taneční obuv, oděv
V ceně zahrnuto: lektor
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 1300 Kč
Cena za 2. pololetí: 1300 Kč
Cena za rok: 2000 Kč
Datum zahájení: 18.09.2018
Datum ukončení: 11.06.2019
Dny pořádání: ÚT 18:00-19:00
Popis: Taneční studio Amfora (TSA) je unikátním pohybovým projektem snoubícím přirozenou touhu dítěte po aktivitě spolu s vhodným tanečním stylem pro děti, mládež i dospělé. Rozvíjení pohybové kultury podpoří i zdravý tělesný vývoj. Nabízí žádoucí způsob naplnění volného času spolu s pěstováním návyků společenského chování. Orientace dětí a adolescentů na tyto aktivity posiluje jejich morální a volní vlastnosti, potřebné k budoucímu uplatnění v životě..

TSA garantuje kvalitu výuky zkušeným lektorským týmem (mistři republiky manželé Deylovi).

TSA klade důraz na celkovou pohybovou aktivitu, důležitou pro zdravý rozvoj ve specifickém věku dítěte. Soustřeďuje se na všeobecnou taneční průpravu, zdravé držení a postavení těla, rozvoj koordinačních schopností dítěte v daném věku.

TSA má kurzy jednou týdně. V průběhu roku (červen) všichni předvedou, co se naučili na společném vystoupení, kde se vždy setkají všichni frekventanti tanečního úseku Klubu Amfora
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21