KROUŽKY

Kód: 183211
Název: Módní návrhářství
Místo: HC 4 - Pavilon B 2.patro
Volná místa
1. / 2. pololetí:

6 / 6
Věk: 13 - 16 let
Vybavení na kroužek: přezutí, převlečení
V ceně zahrnuto: veškeré výtvarné pomůcky a materiál
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 1300 Kč
Cena za 2. pololetí: 1300 Kč
Cena za rok: 2100 Kč
Datum zahájení: 19.09.2018
Datum ukončení: 12.06.2019
Dny pořádání: ST 17:15-19:15
Popis: Kroužek je určen za prvé uchazečům o střední umělecké a vysoké umělecké školy a slouží jako výtvarná přípravka na ně, do kroužku ale také mohou docházet žáci a studenti, kteří se zajímají o výtvarné umění a výuka výtvarné výchovy na běžných základních školách a gymnáziích jim nestačí.

V kroužku vyzkoušíme různé výtvarné techniky v klasické i experimentální podobě (kresba, malba, grafika, materiálové experimenty, prostorová tvorba). Seznámíme se s perspektivou,
se základy portrétu a figury. Zpracovávané náměty budou vycházet z výtvarné kultury,
ze světa přírody, z příběhů, aj. oblastí. Zájemci o přípravu na talentové zkoušky budou pracovat na studijních kresbách a malbách a na návrhových činnostech.
Práce žáků budou vystaveny v rámci tematických výstav v Hobby centru 4 v pavilonu B a D.

Lektor: Helena Fibrichová
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21
online přihlášení