KROUŽKY

Kód: 181415
Název: Lezecká stěna PÁ 15:30 - 17:00
Místo: HC4 - Pavilon B
Volná místa
1. / 2. pololetí:

1 / 1
Věk: 7 - 99 let
Vybavení na kroužek: sportovní oblečení
V ceně zahrnuto: odborné vedení, pomůcky
Jiná ujednání: Lektoři:Václav Sládek, Gruntorád Vojtěch
Cena za 1. pololetí: 1400 Kč
Cena za 2. pololetí: 1400 Kč
Cena za rok: 2500 Kč
Datum zahájení: 21.09.2018
Datum ukončení: 14.06.2019
Dny pořádání: PÁ 15:30-17:00
Popis: Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout vyvést cestu, jistit, jistit prvolezce a osmičkový uzel. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9.
Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21