KROUŽKY

Kód: 197001
Název: Klub maminek cvičení
Místo: klub Amfora, Pujmanové 9
Volná místa
1. / 2. pololetí:

12 / 12
Věk: 2 - 3 let
Vybavení na kroužek: vhodné oblečení, obuv
V ceně zahrnuto: lektor
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 1050 Kč
Cena za 2. pololetí: 1050 Kč
Cena za rok: 1600 Kč
Datum zahájení: 25.09.2019
Datum ukončení: 03.06.2020
Dny pořádání: ST 09:00-09:45
Popis: Kroužek je určen pro děti ve věku 1,5-2,5 roku a jejich rodiče. Pod vedením odborného lektora děti za doprovodu a pomoci rodičů rozvíjejí formou hry své pohybové dovednosti. V kroužku využíváme sportovní nářadí a náčiní - lavička, žíněnky, míče, prolézačky, tunel; nacvičujeme říkanky a písničky spojené s pohybem.
Do zájmového útvaru se přihlašují současně oba účastníci - dítě i rodič, poplatek za zájmový útvar jen za dítě.
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21