KROUŽKY

Kód: 107803
Název: Klub domškoláků
Místo: HC4 - Pavilon D
Volná místa
1. / 2. pololetí:

12 / 12
Věk: 6 - 11 let
Vybavení na kroužek: svačina, pití, psací potřeby, další dle pokynů
V ceně zahrnuto: lektor, vybavení, studijní materiály
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 3200 Kč
Cena za 2. pololetí: 3200 Kč
Cena za rok: 6000 Kč
Datum zahájení: 17.09.2020
Datum ukončení: 17.06.2021
Dny pořádání: ČT 09:00-13:00
Popis: Klub domškoláků
Kroužek pro domškoláky je zaměřen na přírodní vědy, techniku a řemesla, ale při přípravě programu budou zohledněny i aktuální zájmy dětí přihlášených do kroužku. Kromě programu v Hobbycentru budeme v rámci kroužku vyrážet i na společné výlety.
Zaměříme se na biologii a poznávání živé přírody. Zabrousíme ale i do fyziky, chemie nebo geologie. Budeme se zajímat o praktické využití přírodních věd, pěstovat rostliny, hrát přírodovědné hry.
Naučíme se chápat materiály a jejich možnosti. Budeme vyrábět ze dřeva, plastu, papíru i textilních materiálů. Budeme malovat i kreslit.
Občas zařadíme i den zaměřený na sportovní a pohybové aktivity.


Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21
online přihlášení