KROUŽKY

Kód: 101403
Název: Lezecká stěna PO 17:30-19:00 POKROČILÍ
Místo: HC4 - Pavilon B
Volná místa
1. / 2. pololetí:

8 / 8
Věk: 7 - 99 let
Vybavení na kroužek: sportovní oblečení
V ceně zahrnuto: odborné vedení, pomůcky
Jiná ujednání: Lektoři:
Cena za 1. pololetí: 2000 Kč
Cena za 2. pololetí: 2000 Kč
Cena za rok: 3600 Kč
Datum zahájení: 14.09.2020
Datum ukončení: 14.06.2021
Dny pořádání: PO 17:30-19:00
Popis: Cílem kroužku je zdokonalení základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9.
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21