KROUŽKY

Kód: 101507
Název: Jóga s Petrou pro předškoláky
Místo: HC4 - Pavilon D
Volná místa
1. / 2. pololetí:

8 / 8
Věk: 4 - 6 let
Vybavení na kroužek:
V ceně zahrnuto:
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 1300 Kč
Cena za 2. pololetí: 1300 Kč
Cena za rok: 2400 Kč
Datum zahájení: 16.09.2020
Datum ukončení: 16.06.2021
Dny pořádání: ST 14:00-14:45
Popis: Kroužek pro předškolní děti zaměřený na podporu zdravého tělesného a duševního vývoje: prevenci správného držení těla, rozvoj koordinace, soustředění a posílení sebedůvěry, sebevědomí a sebeovládání.

Činnosti v kroužku budou vycházet z metodiky zpracované Českou asociací dětské jógy.

cvičební podložky jsou k dispozici v HC4
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21
online přihlášení