KROUŽKY

Kód: 101415
Název: Lezecká stěna podzim, jaro PO16:00-17:30
Místo: HC4 - Hala, hřiště
Volná místa
1. / 2. pololetí:

4 / 4
Věk: 7 - 99 let
Vybavení na kroužek:
V ceně zahrnuto:
Jiná ujednání: konání 14.9.-26.10.2020 a 12.4.-14.6.2021
Cena za 1. pololetí: 0 Kč
Cena za 2. pololetí: 0 Kč
Cena za rok: 1800 Kč
Datum zahájení: 14.09.2020
Datum ukončení: 26.10.2020
Dny pořádání: PO 16:00-17:30
Popis: Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout navázání na lano, vyvést cestu, jistit.
Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, pouze v období 14.9.-26.10.2020 a 12.4.-14.6.2021

Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. bez závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.)
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21