Kroužky

Kód: 181501
Název: Pohádková jóga s Majdou
Místo: HC 4 - pavilon D - 2. patro sál
Volná místa
1. / 2. pololetí:

2 / 0
Věk: 4 - 7 let
Vybavení na kroužek: pohodlné oblečení, lahev s pitím
V ceně zahrnuto: lektor
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 1000 Kč
Cena za 2. pololetí: 1000 Kč
Cena za rok: 1800 Kč
Datum zahájení: 19.09.2010
Datum ukončení: 12.06.2019
Dny pořádání: ST 15:30-16:15
Popis: Kroužek pro předškolní děti zaměřený na podporu zdravého tělesného a duševního vývoje: prevenci správného držení těla, rozvoj koordinace, soustředění a posílení sebedůvěry, sebevědomí a sebeovládání.
Součástí setkávání v kroužku budou jógové hry inspirované příběhy a pohádkami, dechová a relaxační cvičení a doplňkové výtvarné činnosti.
Činnosti v kroužku budou vycházet z metodiky zpracované Českou asociací dětské jógy.

Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21