Kroužky

Kód: 107103
Název: Klub CPD Kopretina - pondělí
Místo: HC4 - Pavilon D
Volná místa
1. / 2. pololetí:

0 / 0
Věk: 3 - 6 let
Vybavení na kroužek: přezutí, pohodlné oblečení, svačina
V ceně zahrnuto:
Jiná ujednání: možné platit měsíčně 600 Kč
Cena za 1. pololetí: 0 Kč
Cena za 2. pololetí: 0 Kč
Cena za rok: 0 Kč
Datum zahájení: 14.09.2020
Datum ukončení: 14.06.2021
Dny pořádání: PO 09:00-12:00
Popis: Klub Kopretina je určen dětem od 2,5 let, které nenavštěvují mateřskou školu. Program pro děti připravují zkušení pedagogové a je zaměřen na všestranný rozvoj sociálních, motorických a komunikačních dovedností. Činnosti v klubu jsou rozděleny do bloků - volná hra, tělesná, rozumová, hudební nebo dramatická výchova, výtvarná výchova.
Kroužek je vhodnou přípravou před nástupem do CPD nebo mateřské školy.

Počet uvedených volných míst není aktuální,
o volné kapacitě se informujte na tel. 602 399 835
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21
online přihlášení