Kroužky

Kód: 107703
Název: Mini Všeználek PO
Místo: HC4 - Pavilon D
Volná místa
1. / 2. pololetí:

0 / 0
Věk: 4 - 5 let
Vybavení na kroužek:
V ceně zahrnuto: pedagogické vedení, pomůcky
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 1200 Kč
Cena za 2. pololetí: 1200 Kč
Cena za rok: 2200 Kč
Datum zahájení: 14.09.2020
Datum ukončení: 14.06.2021
Dny pořádání: PO 15:00-15:45
Popis: Cílem kroužku je seznámit děti se základními ději v přírodě a pomocí jednoduchých pokusů jim pomoci pochopit, jak některé věci a jevy vznikají a fungují. Během roku se děti pomocí zábavných pokusů seznámí se základy chemie, biologie a fyziky. Budeme se učit poznávat stromy a květiny, drobné živočichy a lesní zvěř.
Součástí schůzek jsou hry(poznávací i postřehové), vycházky do pražské přírody a exkurze na zajímavá místa.
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21
online přihlášení