Kroužky

Kód: 107706
Název: Všeználek 2. ST
Místo: HC4 - Pavilon D
Volná místa
1. / 2. pololetí:

0 / 0
Věk: 6 - 7 let
Vybavení na kroužek: posunutí ternímu zahájení na 23.9.
V ceně zahrnuto: pedagogické vedení, pomůcky
Jiná ujednání: kroužek je určen žákům prvních tříd
Cena za 1. pololetí: 1600 Kč
Cena za 2. pololetí: 1600 Kč
Cena za rok: 3000 Kč
Datum zahájení: 16.09.2020
Datum ukončení: 16.06.2021
Dny pořádání: ST 16:00-17:30
Popis: Přírodovědně zaměřený kroužek pro zvídavé školáky , kteří mají zájem o přírodu. Cílem kroužku je seznámit děti se základními ději v přírodě a pomocí jednoduchých pokusů jim pomoci pochopit, jak některé věci a jevy vznikají a fungují. Během roku se děti pomocí zábavných pokusů seznámí se základy chemie, biologie a fyziky. Budeme se učit poznávat stromy a květiny, drobné živočichy a lesní zvěř.
Součástí schůzek jsou hry(poznávací i postřehové, vycházky do pražské přírody a exkurze na zajímavá místa.
Kroužek navazuje na činnosti kroužků pro předškolní děti (2014/2015).
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21
online přihlášení