Kroužky

Kód: 101002
Název: Karate C - začátečníci
Místo: HC4 - Pavilon C
Volná místa
1. / 2. pololetí:

0 / 0
Věk: 6 - 12 let
Vybavení na kroužek: Sportovní oblečení, pití
V ceně zahrnuto: Kvalifikovaní trenéři
Jiná ujednání: Nutno chodit 2x týdně, loňská sk. C
Cena za 1. pololetí: 1700 Kč
Cena za 2. pololetí: 1700 Kč
Cena za rok: 2500 Kč
Datum zahájení: 10.09.2020
Datum ukončení: 17.06.2021
Dny pořádání: ČT 16:00-17:00
Popis: - rozvoj jemné i hrubé motoriky pomocí her a herních pomůcek
- nácvik základních prvků gymnastiky
- zlepšení celkové fyzické kondice
- nácvik základních technik karate
- vštěpování etiky karate + základní pojmy
- nácvik základních technik nohou a základních postojů karate
- ukončení školního roku zkouškou k získání technického stupně
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21
online přihlášení