Kroužky

Kód: 102002
Název: AD company Street dance děti II
Místo: HC4 - Pavilon C
Volná místa
1. / 2. pololetí:

0 / 0
Věk: 7 - 12 let
Vybavení na kroužek: vhodná obuv, oblečení
V ceně zahrnuto: lektor
Jiná ujednání: lektorky Kratinová Eliška, Kamžová Dom.
Cena za 1. pololetí: 1250 Kč
Cena za 2. pololetí: 1250 Kč
Cena za rok: 1900 Kč
Datum zahájení: 16.09.2020
Datum ukončení: 16.06.2021
Dny pořádání: ST 16:00-17:30
Popis: Kroužek A dance company disco děti II je určen dětem, které jsou připraveny na intenzivnější trénink a zvládají základní taneční kroky a choreografie street a disco dance. Účastníci většinou navazují na již absolvované kroužky z minulých období a mají zájem věnovat se tanci tak, aby v průběhu školního roku zvládli nové náročnější choreografie a současně se mohli účastnit tanečních soutěžích v ČR zaměřených na street dance. SOUTĚŽNÍ SKUPINA. Děti přihlášené do tohoto kroužku projdou výběrovým tréninkem v první zahajovací hodině. Zájemci musí počítat s návštěvou kroužku 2x týdně (nutné přihlášky na AD company děti I - pondělí a AD company děti II - středa).
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21
online přihlášení