Kroužky

Kód: 106202
Název: Železniční modeláři ST 17:00
Místo: HC4 - Pavilon A
Volná místa
1. / 2. pololetí:

0 / 0
Věk: 9 - 99 let
Vybavení na kroužek:
V ceně zahrnuto: lektor, materiál
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 1700 Kč
Cena za 2. pololetí: 1700 Kč
Cena za rok: 2800 Kč
Datum zahájení: 16.09.2020
Datum ukončení: 16.06.2021
Dny pořádání: ST 17:00-20:00
Popis: Kroužek ŽM - zejména pro pokročilé žáky a mládež. Kroužek trvá 4 vyučovací hodiny.
Se žáky se zaměřujeme především na tyto odbornosti:
- modelový provoz (výcvik dovedností strojvedoucích a výpravčích, i provoz podle grafikonu)
- modelování (zejména tréning modelové stavby krajiny včetně skal a opěrných zdí, stavba budov)
- teorie (dopravní předpisy, označování a rozpoznávání vozidel, konstrukce vozidel, případně i
projektování kolejiště, základy elektrotechniky)
- modelování detailů na kolejišti a jiné samostatné práce (pro zkušenější modeláře)

Doporučená výška žáka alespoň 145 cm (aby dobře viděl na kolejiště).
Další podrobnosti o technických záležitostech, stavbě kolejiště, apod., viz web KŽM: www.kzm-praha4.cz

Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21
online přihlášení