Kroužky

Kód: 106203
Název: Železniční modeláři ČT 14:30 začátečníci
Místo: HC4 - Pavilon A
Volná místa
1. / 2. pololetí:

0 / 0
Věk: 9 - 99 let
Vybavení na kroužek: Po domluvě s lektorem 14,30 - 16,45 hodin
V ceně zahrnuto:
Jiná ujednání: Kroužek pro mladší žáky a začátečníky
Cena za 1. pololetí: 1700 Kč
Cena za 2. pololetí: 1700 Kč
Cena za rok: 2800 Kč
Datum zahájení: 17.09.2020
Datum ukončení: 17.06.2021
Dny pořádání: ČT 14:30-16:45
Popis: Kroužek ŽM - zejména pro mladší žáky a začátečníky. Kroužek trvá 3 vyučovací hodiny.
Se žáky se zaměřujeme především na následující odbornosti:
- modelový provoz (výcvik dovedností strojvedoucích a výpravčích)
- modelování (zejména tréning modelové stavby krajiny včetně skal a opěrných zdí)
- teorie (dopravní předpisy, označování a rozpoznávání vozidel, konstrukce vozidel)

Doporučená výška žáka alespoň 145 cm (aby dobře viděl na kolejiště).
Další podrobnosti o technických záležitostech, stavbě kolejiště, apod., viz web KŽM: www.kzm-praha4.cz
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21
online přihlášení