Kroužky

Kód: 101405
Název: Lezecká stěna ÚT 16:00 - 17:30
Místo: HC4 - Pavilon B
Volná místa
1. / 2. pololetí:

0 / 0
Věk: 7 - 99 let
Vybavení na kroužek: sportovní oblečení
V ceně zahrnuto: odborné vedení, pomůcky
Jiná ujednání: Lektoři:
Cena za 1. pololetí: 2000 Kč
Cena za 2. pololetí: 2000 Kč
Cena za rok: 3600 Kč
Datum zahájení: 15.09.2020
Datum ukončení: 15.06.2021
Dny pořádání: ÚT 16:00-17:30
Popis: Cílem kroužku je zvládnutí základních lezeckých dovedností podložených odpovídajícími teoretickými znalostmi. Člen kroužku by měl na konci školního roku zvládnout navázání na lano, vyvést cestu, jistit.
Výuka probíhá na venkovní lezecké stěně v areálu Hobby centra 4, v ul. Bartákova 1200, v zimním období na vnitřní lezecké stěně v Amfoře, ul. Pujmanové 9.
Věkovým limitem pro přijetí do kroužku je vstup do 1. třídy ZŠ. Mladším dětem není kroužek určen. Další podmínkou je být schopen vykonávat sportovní, zvláště pak horolezecké aktivity bez omezení (např. bez závažných chronických onemocnění, cévních onemocnění, epilepsie, vad páteře, kterým vadí otřesy, aj.)
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21