Kroužky

Kód: 103304
Název: Dramatický kroužek pro děti 4.-6. třída
Místo: HC4 - Pavilon D
Volná místa
1. / 2. pololetí:

0 / 0
Věk: 10 - 13 let
Vybavení na kroužek: pohodlné oblečení, přezutí
V ceně zahrnuto: lektor, pomůcky
Jiná ujednání:
Cena za 1. pololetí: 1400 Kč
Cena za 2. pololetí: 1400 Kč
Cena za rok: 2400 Kč
Datum zahájení: 15.09.2020
Datum ukončení: 15.06.2021
Dny pořádání: ÚT 15:00-17:00
Popis: - Pohybové dovednosti (různé hry, zaplnění prostoru, pantomimické vyjádření)
- Trénink pozornosti (opět formou různých her)
- Práce s rekvizitou (imaginární, později reálnou)
- Hlasová výchova (rozmlouvadla, dechová cvičení a hry)
- Dramaturgická práce (hledání námětu)
- Práce na scénáři (rozbor rolí, rozdělení rolí)
- Jevištní fixace představení
- Oživení zažitého jevištního tvaru (změna žánru, atd.)
- Možná učest představení na soutěži
- Závěrečné veřejné představení
Pro přihlášení kontaktujte informační kancelář Hobby centra 4.
E-mail: informace@hobbycentrum4.cz, tel: 602 399 835, 241 731 510 linka 21
online přihlášení