Hobbíkova GALERIE

17 | 03 | 21 |
 
Děkujeme všem dětem i rodičům za krásné zaslané dopisy
a nádherné obrázky ze soutěže S HOBBÍKEM za ZVÍŘÁTKY.
Galerii dětmi vytvořených obrázků zvířátek naleznete na odkazu